Video Tutorial

 

Video 1 - Memulakan projek

 

Video 4 - Menguruskan jualan

Video 2 - Membina borang tempahan

 

Video 5 - Menggunakan Calculator

Video 3 - Menghasilkan ayat jualan

 

Video 6 - Menggunakan Dashboard

 

 

 

 

Langkah pertama untuk menggunakan sistem FB Ads Calc ialah Create Project.

×

Langkah untuk membina borang tempahan.

×

Langkah untuk menghasilkan ayat jualan.

×

Menguruskan tempahan yang masuk.

×

Menggunakan fungsi Calculator.

×

Tutorial menggunakan Dashboard.

×